SZANOWNI RODZICE,

 

w związku z przygotowaniami do wznowienia funkcjonowania przedszkola proszę  wszystkich Rodziców o wypełnienie ankiety, która dostarczy informacji o Państwa potrzebach oraz pozwoli na zorganizowanie pracy przedszkola zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Proszę Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie: gis.gov.pl/aktualności i przestrzegania wytycznych opisanych w tym dokumencie.

Decyzja o otwarciu przedszkola oraz obowiązujące procedury zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

Wypełnione i podpisane ankiety proszę  przesłać na adresy e-mailowe wychowawców grup w terminie do 14 maja 2020r.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Zespołu

Ewa Kopańska

ANKIETA DLA RODZICÓW – ZSP nr 4

Wznowienie funkcjonowania przedszkola
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast