UWAGA Informujemy, że dnia 28.03.2023r. podano do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Przypominamy, że kandydat zakwalifikowany nie jest jednocześnie dzieckiem przyjętym.

O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie wywieszona dnia 19.04.2023r.

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor(pokój dyrektora I piętro) codziennie w godz. 8.00-15.00, we wtorek do godz.15.30.

Szanowni Państwo,

składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 4 w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024 obywać się będzie w formie elektronicznej . Wnioski można składać poprzez formularz na stronie :

https://www.nabor.pcss.pl/ostroda/przedszkole/

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola rozpoczyna się dnia 01.03.2023 r. i trwa do 20.03. 2023 r.

Instrukcja obsługi i wszelkie informacje w linku :

https://drive.google.com/file/d/18VI_MT79B9fbmUeb84xI8hb0C_5M0jHu/view?fbclid=IwAR3Q5w55rrZ3TMuMaBOGX6CN059LaiaxNnHUnkqedZdR3vta3q2O–pyddc