OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUP „POZIOMKI” i „JAGÓDKI”

 

Dnia 30 i 31 sierpnia 2021 r. odbędą się spotkania adaptacyjne, w których ze względu na wytyczne epidemiologiczne może wziąć udział dziecko w towarzystwie jednego z rodziców. Ze wspomnianych względów odbędą się dwa spotkania:

 

GRUPA „JAGÓDKI” – 30.08.2021r.

  1. o godz. 9.00- 10.30- zapraszamy dzieci od numeru 1 do 13 z zamieszczonej wyżej listy,
  2. o godz. 10.30- 12.00- zapraszamy dzieci od numeru 14 do 25.

GRUPA „ POZIOMKI” – 31.08.2021 r.

  1. o godz. 9.00- 10.30- zapraszamy dzieci od numeru 1 do 13 z zamieszczonej wyżej listy,
  2. o godz. 10.30- 12.00- zapraszamy dzieci od numeru 14 do 25.

Prosimy o obuwie na zmianę dla dziecka i rodzica.

                                                                          ZAPRASZAMY 

 

Informujemy o możliwości zakupu  dla dziecka pościeli na leżak (kołderka + poszwa) w cenie 86 zł.

Zainteresowanych prosimy  o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 646-61-70.

LISTA DZIECI GR. “POZIOMKI” – Poziomki 2021

LISTA DZIECI GR. “JAGÓDKI” – Jagódki 2021

 

Szanowni Rodzice 

Wyniki rekrutacji na rok 2021/2022

Lista dzieci przyjętych  

Lista dzieci nieprzyjętych

UWAGA w związku z rekrutacją do przedszkola

informujemy, że dnia 09.04.2021r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Przypominamy, że kandydat zakwalifikowany nie jest jednocześnie dzieckiem przyjętym.

O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana dnia 26.04.2021r.

Wszystkie informacje związane z rekrutacją udostępnione są na drzwiach placówki oraz na stronie przedszkola www.przedszkole4.ostroda.pl

Szczegółowe informacje udziela telefonicznie wicedyrektor przedszkola codziennie w godzinach  8.30.00-14.30          

Nr telefonu 89 646 61 70     

Listy   

Oświadczenie rodzica

 

                      

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Przedszkola nr 4 w Ostródzie

 na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z:

  • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku z art.15 zzz ustawy z dnia 22 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  • Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda z dn.20.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,   w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda na rok szkolny 2021/2022:

 

 

L.p

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03. – 26.03.2021

04.05. – 21.05.2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze  zm.)

31.03.2021

25.05.2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2021

31.05.2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.04 – 23.04.2021

01.06. – 11.06.2021

5.

Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2021

16.06.2021

  • Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne w wersji papierowej na parterze w holu Przedszkola lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Przedszkola

https://przedszkole4.schoolpage.pl/

  w zakładce REKRUTACJA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 WRAZ Z DOKUMENTAMI:

od 01 marca do 26 marca 2021r.

w godz.7-16

WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WŁOŻYĆ DO KOPERTY , A NASTĘPNIE WRZUCIĆ DO OZNACZONEJ URNY W HOLU PRZEDSZKOLA w g.7.00-16.00.

 

– ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA  – KLIK

– OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA – KLIK

WNIOSEK – KLIK

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast