Informacja w sprawie rekrutacji do żłobka

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA W SPRAWIE REKRUTACJI KANDYDATÓW NA WOLNE MIEJSCA W ŻŁOBKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ OSTRÓDA

.

.

.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIESJKIEGO NR 2

Informujemy, że w terminie 1 do 14 czerwca 2023 r.rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024 .

Wnioski wydawane będą dla dzieci z rocznika 2022.

Rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Wnioski można składać poprzez formularz na stronie:

https://www.nabor.pcss.pl/ostroda

Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają Kartę zgłoszenia do Żłobka wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie wyników 19 czerwca 2022 r.

.

.

.

.

.

.

.

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 4 w Ostródzie

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 4 w Ostródzie

UWAGA Informujemy, że dnia 28.03.2023r. podano do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Przypominamy, że kandydat zakwalifikowany nie jest jednocześnie dzieckiem przyjętym.

O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie wywieszona dnia 19.04.2023r.

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor(pokój dyrektora I piętro) codziennie w godz. 8.00-15.00, we wtorek do godz.15.30.

Szanowni Państwo,

składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 4 w Ostródzie na rok szkolny 2023/2024 obywać się będzie w formie elektronicznej . Wnioski można składać poprzez formularz na stronie :

https://www.nabor.pcss.pl/ostroda/przedszkole/

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola rozpoczyna się dnia 01.03.2023 r. i trwa do 20.03. 2023 r.

Instrukcja obsługi i wszelkie informacje w linku :

https://drive.google.com/file/d/18VI_MT79B9fbmUeb84xI8hb0C_5M0jHu/view?fbclid=IwAR3Q5w55rrZ3TMuMaBOGX6CN059LaiaxNnHUnkqedZdR3vta3q2O–pyddc

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 4 w Ostródzie

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 4 w Ostródzie