Przedszkole  nr 4 mieści się przy ulicy Kopernika 21A.
Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Ostródy.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Przedszkole nr 4 jest przedszkolem publicznym. Mieści się w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym. Posiada sale dydaktyczne dla każdej grupy,salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny. Przy budynku znajduje się plac zabaw z różnego rodzaju
drabinkami, piaskownicami i huśtawkami.
W przedszkolu jest 6 oddziałów . Kadra pedagogiczna jest wykształcona, posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy w przedszkolu:
organizacja i zarządzanie oświatą, zintegrowana wczesna edukacja, pedagogika społeczna, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna,
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna.

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z logopedą
Zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia z religii
Zajęcia gimnastyczne z rehabilitantem ruchowym