OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy: 

Natalia Remba

Małgorzata Guzowska

Woźna oddziałowa:

Ewa Gałkowska

Pomoc nauczyciela:

Edyta Dzika

TEGO SIĘ UCZYMY