OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy: 

Woźna oddziałowa:

TEGO SIĘ UCZYMY

Skrzaty wrzesień