OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Anna Maciejewska

Anna Załęska

Woźna oddziałowa:

Aneta Dam

Pomoc nauczyciela:

Kamila Prusinowska

TEGO SIĘ UCZYMY

MARZEC – zamierzenia Leśne ludki

 

Galeria Leśnych Ludków