OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Woźna oddziałowa:

TEGO SIĘ UCZYMY !

Wiersz i piosenka

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast