OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Ewelina Ewartowska

Natalia Remba

Woźna oddziałowa:

Małgorzata Muszyńska

Pomoc nauczyciela:

Magdalena Wójcik

TEGO SIĘ UCZYMY !

PAŹDZIERNIK jagódki