OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Woźna oddziałowa:

TEGO SIĘ UCZYMY !

zamierzenia listopad