OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Ewelina Ewartowska

Anna Załęska

Anna Leszkowska

Woźna oddziałowa:

Małgorzata Muszyńska

TEGO SIĘ UCZYMY