OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Beata Ogrodowczyk- Żółtek

Marlena Siemianowska

Woźna oddziałowa:

Dorota Kuczmarska

TEGO SIĘ UCZYMY