OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Magda Petrykowska

Woźna oddziałowa:

Joanna Petrusewicz

TEGO SIĘ UCZYMY