OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Woźna oddziałowa:

TEGO SIĘ UCZYMY

Wiersz i piosenka

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast