OPIEKUJĄ SIĘ NAMI

Nauczycielki grupy:

Wioletta Świderska

Anna Buczkowska

Woźna oddziałowa:

Katarzyna Jasińska

TEGO SIĘ UCZYMY

MARZEC