Drodzy Rodzice,
 
w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/ 2021 prosimy o zapoznanie się z Procedurami Przedszkola Nr 4 w Ostródzie.
Prosimy również o dostarczenie podpisanych Oświadczeń i Upoważnień do odbioru dzieci ( dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej). Rodzice, którzy nie mają możliwości wydruku załączników, otrzymają te dokumenty  do podpisu na miejscu  jutro w przedszkolu.

Upowaznienie do odbioru dziecka      Oświadczenie COVID

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami

Procedura przebywania na świeżym powietrzu

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 19

Procedura bezpieczeństwa w ZSP nr 4

Procedura przyprowadzania dziecka

STATUT PRZEDSZKOLA 

STATUT STRONA TYTUŁOWA

STATUT PRZEDSZKOLA